Legitymacje dla nauczycieli
Oficjalny Internetowy System Zamawiania Legitymacji Służbowych Nauczyciela.

 
Strona główna Logowanie Rejestracja Jak zamawiać Dostawa Koszty - Cennik Regulamin Reklamacje Polityka Prywatności Kontakt


Uwaga!

W przypadku budżetowych placówek oświatowych stosujemy preferencyjne warunki płatności, tzn. wysyłamy zamówione legitymacje, do przesyłki dołączamy fakturę z opóźnionym terminem zapłaty, na podstawie której należy dokonać płatności przelewem w terminie i na konto wskazane na ww. fakturze.

Pozostali klienci 100% przedpłata.


Bardzo prosimy wszystkich zamawiających o:
- Składanie zamówień na wnioskach z systemu legitymacja.com.pl,
- Jednostronny wydruk wniosków i zamówień zbiorczych.

!!! Informujemy, że do zamówień gdzie wnioski i zamówienia zbiorcze zostały wydrukowane dwustronnie oraz do zamówień złożonych na wnioskach innych niż z systemu legitymacja.com.pl, od dnia 1 kwietnia 2022 doliczamy koszt dostosowania ww. zamówień do naszych procedur, o czym poinformujemy wcześniej telefonicznie lub mailowo.


Wszystkie informacje o złożonych zamówieniach dostępne są w "historii zamówień" po zalogowaniu się.


W razie pytań zadzwoń do nas na numer 322 332 337 
lub wyślij e-mail.


Informujemy wszystkich użytkowników, że system nasz umożliwia dodawanie zdjęć i podpisów online w formie elektronicznej.
1. Minimalne wymiary zdjęcia w formie elektronicznej nie mogą być mniejsze niż: - 708 pixeli (dla szerokości zdjęcia) - 885 pixeli (dla wysokości zdjęcia). Mniejszego zdjęcia system nie przyjmie.
2. Minimalne wymiary pliku z zeskanowanym podpisem w formie elektronicznej nie mogą być mniejsze niż: - 495 pixeli (dla szerokości obrazka z podpisem) - 135 pixeli (dla wysokości obrazka z podpisem). Mniejszego pliku system nie przyjmie.

Prawidłowość dodania zdjęcia i podpisu można ocenić samodzielnie na podglądzie w trakcie procesu składania zamówienia.

W razie pytań i problemów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.


Przypominamy Państwu również, że zgodnie z par. 2 pkt. 1 rozporządzenia wydawcą legitymacji służbowej nauczyciela jest Dyrektor placówki, a "placówka" powinna prowadzić rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczyciela

 

Jak wyrobić legitymację służbową dla nauczyciela?

W związku z centralizacją podatku VAT, jeżeli "NABYWCA" jest inny niż "ODBIORCA" to w takim przypadku "DANE NABYWCY" wpisz do rubryki "Uwagi" (to ostatnia rubryka w "Danych placówki"). Domyślnie "Dane odbiorcy" i "Dane dostawy" to Nazwa szkoły. Jeżeli ma być inaczej, wpisz to również do ostatniej rubryki na uwagi.


Przypominamy Państwu również, że zgodnie z par. 2 pkt. 1 rozporządzenia wydawcą legitymacji służbowej nauczyciela jest Dyrektor placówki, a "placówka" powinna prowadzić rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczyciela


Informujemy wszystkich użytkowników systemu legitymacja.com.pl, że system nasz umożliwia dodawanie zdjęć i podpisów online w formie elektronicznej.
1. Minimalne wymiary zdjęcia w formie elektronicznej nie mogą być mniejsze niż:
- 708 pixeli (dla szerokości zdjęcia),
- 885 pixeli (dla wysokości zdjęcia).
Mniejszego zdjęcia system nie przyjmie.
2. Minimalne wymiary pliku z zeskanowanym podpisem w formie elektronicznej nie mogą być mniejsze niż:
- 495 pixeli (dla szerokości obrazka z podpisem),
135 pixeli (dla wysokości obrazka z podpisem).
Mniejszego pliku system nie przyjmie.

Prawidłowość dodania zdjęcia i podpisu można ocenić samodzielnie na podglądzie w trakcie procesu składania zamówienia. W razie pytań i problemów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Zapraszamy.


Bardzo prosimy wszystkich zamawiających:

- o składanie zamówień tylko na wnioskach z systemu legitymacja.com.pl,
- o jednostronny wydruk wniosków i zamówień zbiorczych - wnioski wydrukowane dwustronnie utrudniają nam pracę,
- o przesłanie zamówienia zbiorczego razem z wnioskami o wyd. legitymacji,
- o podpisane i opieczętowane zamówienia zbiorczego i wniosków o wyd. legitymacji,
- o wydrukowanie i przesłanie również anulowanych wniosków z adnotacją, że są one anulowane,
- aby wszystkie zdjęcia na wnioskach były kolorowe (nie sepia, nie czarnobiałe)
- aby wszystkie zdjęcia mieściły się w w obszarze przeznaczonym na przyklejenie zdjęcia (na wniosku jest prostokątąt, o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm),

- aby na wszystkich wnioskach były złożone lub wydrukowane wyraźne podpisy nauczycieli,
- aby wszystkie wnioski były potwierdzone podpisem przedstawiciela szkoły,
- aby wnioski lub zdjęcia nie były pogięte, zapaćkane lub zalane,
- żeby wszystkie podpisy i zdjęcia były czyste, czytelne, nie podrapane etc.,
- żeby w przypadku złożenia kilku zamówień, w celu obniżenia kosztów przesłać je razem, jedną przesyłką i żeby do każdego zamówienia w przesyłce były wszystkie wnioski o wyd. legitymacji (wnioski anulowane też proszę przesłać, ale z adnotacją, że ten wniosek jest anulowany) oraz koniecznie wszystkie zamówienia zbiorcze.

!!! Informujemy, że do zamówień gdzie wnioski i zamówienia zbiorcze zostały wydrukowane dwustronnie oraz do zamówień złożonych na wnioskach innych niż z systemu legitymacja.com.pl, od dnia 1 kwietnia 2022 doliczamy koszt dostosowania ww. zamówień do naszych procedur, o czym poinformujemy wcześniej telefonicznie lub mailowo.


 Jak złożyć zamówienie na legitymację nauczycielską? - krok po kroku. 

1. Zarejestruj placówkę (szkołę) używając przycisku "Rejestracja". Najpierw wypełnij i zatwierdź formularz rejestracyjny naciskając przycisk "Zarejestruj szkołę".
Nie przekraczaj 30 znaków w jednej linii nazwy szkoły. Uwaga! Podana tutaj nazwa szkoły zostanie wydrukowana na legitymacji. Dwie pierwsze linie są obowiązkowe, dlatego nazwę szkoły podziel pomiędzy pierwsze dwie linie. Nie powtarzaj nazwy szkoły z pierwszej linii w drugiej linii. Przy długiej nazwie szkoły staraj się podzielić nazwę pomiędzy wszystkie cztery linie nazwy. W rubryce telefon i mail podaj właściwego maila i aktualny telefon pod którym będziemy mogli się z Tobą skontaktować w razie pytań z naszej strony dotyczących Twojego zamówienia.

  

2. Teraz dokonaj aktywacji konta szkoły za pomocą linku aktywującego, przesłanego przez nas na adres email podany przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym.
Uwaga!, jeżeli nie otrzymałeś maila z linkiem aktywacyjnym sprawdź czy mail z linkiem aktywacyjnym nie trafił do folderu SPAM, a jeżeli tam go nie ma to skontaktuj się z nami telefonicznie w celu dokonania telefonicznej aktywacji konta szkoły.

 

3. Po dokonaniu aktywacji, zaloguj się używając przycisku "Logowanie". 

  

4. Popraw i zatwierdź prawidłowość nazwy placówki naciskając guzik "Zatwierdź dane i przejdź dalej". Pamiętaj, żeby w związku z centralizacją VAT, podać dane nabywcy (płatnika) i odbiorcy, w ostatniej (dodatkowej) rubryce na uwagi. Dotyczy to placówek objętych centralizacją VAT. 

  

5. Teraz dodawaj nauczycieli dla których chcesz zamówić wydrukowanie legitymacji używając przycisku "Dodaj nauczyciela". 

 

6. Najpierw wpisz Imię i Nazwisko nauczyciela, podaj datę ważności zamawianej legitymacji i na koniec zatwierdź przyciskiem "Następny krok". 

7. Dodaj zdjęcie nauczyciela - wybierz teraz sposób przekazania zdjęcia nauczyciela, które znajdzie się na legitymacji - w formie elektronicznej lub tradycyjnie, poprzez przyklejenie zdjęcia na wygenerowanym w końcowej fazie zamówienia wniosku o wydanie legitymacji. Aby przejść dalej należy nacisnąć guzik "Następny krok". W przypadku gdy wybraliście przyklejenie zdjęcia do wniosku w tradycyjny sposób proszę pominąć pkt. 7a i 7b niniejszej instrukcji i od razu przejść do pkt. 8. Punkty 7a. i 7b. dotyczą wyłącznie dodawania zdjęcia nauczyciela w formie elektronicznej. 

  

7a. Teraz naciśnij przycisk "Wybierz plik" i wybierz plik zdjęcia z Twojego komputera zgodny z zamieszczoną powyżej instrukcją dotyczącą rozmiaru dodawanego zdjęcia. Następnie naciśnij przycisk "Dodaj zdjęcie".

7b. Jeżeli teraz na ekranie widzisz podgląd Twojego zdjęcia to znaczy, że wszystko poszło tak jak trzeba. Podgląd zdjęcia pokazuje jak zdjęcie zostanie wydrukowane na legitymacji, jeżeli zdjęcie jest np. nie prawidło skadrowane postaraj się je poprawić i ponownie przeprowadzić procedurę dodawania zdjęcia. Jeżeli nie widzisz zdjęcia a np. pojawił się komunikat "Plik ma zbyt małe wymiary" tzn., że dodawane zdjęcie nie spełnia wymagań naszego systemu opisanych na przyciskiem "Wybierz plik". Jeżeli uznasz, że wszystko jest w porządku naciśnij guzik "Następny krok". 

  

8. Dodaj podpis nauczyciela - wybierz teraz sposób przekazania nam wzoru podpisu nauczyciela, który zostanie wydrukowany na legitymacji - w formie elektronicznej lub tradycyjnie poprzez złożenie podpisu przez nauczyciela na wniosku wygenerowanym pod koniec składania zmówienia. Aby przejść dalej należy nacisnąć guzik "Następny krok". W przypadku gdy wybraliście złożenie podpisu przez nauczyciela na wniosku w tradycyjny sposób proszę pominąć pkt. 8a i 8b niniejszej instrukcji i od razu przejść do pkt. 9. Punkty 8a. i 8b. dotyczą wyłącznie dodawania podpisu nauczyciela w formie elektronicznej. 

  

8a. Na początek zapoznaj się z proponowanym sposobem postępowania i wymaganiami systemu. Przy użyciu skanera zeskanuj podpis, wykadruj go i zapisz w pliku o podanych parametrach w swoim komputerze. Teraz naciśnij przycisk "Wybierz plik" i wybierz plik z podpisem z Twojego komputera. Następnie naciśnij przycisk "Dodaj podpis".

8b. Jeżeli teraz na ekranie widzisz podgląd Twojego podpisu to znaczy, że wszystko poszło tak jak trzeba. Podgląd podpisu pokazuje jak podpis zostanie wydrukowany na legitymacji, jeżeli podpis jest np. nie prawidło skadrowany, postaraj się to poprawić i ponownie przeprowadzić procedurę dodawania podpisu. Jeżeli nie widzisz podpisu a np. pojawił się komunikat "Plik ma zbyt małe wymiary" tzn., że przygotowany przez Ciebie plik z zeskanowanym podpisem nie spełnia wymagań naszego systemu opisanych nad przyciskiem "Wybierz plik". Jeżeli teraz wszystko jest w porządku naciśnij guzik "Następny krok". 

 

9. Kiedy dodasz już wszystkich nauczycieli, sprawdź dokładnie poprawność imion i nazwisk dodanych nauczycieli dla których zamawiasz legitymacje i naciśnij przycisk "Zakończ zamówienie".

  

10. Teraz wybierz sposób dostawy, zaakceptuj wymagane regulaminy i naciśnij przycisk "Potwierdzam zakup".

  

11. W kolejnym kroku pobierz i wydrukuj wygenerowane wnioski oraz jednorazową umowę przetwarzania danych osobowych - zamówienie. Po wydrukowaniu zamówienia podpisz i opieczętuj pieczęcią szkoły.  

Bardzo prosimy wszystkich zamawiających:

- o składanie zamówień tylko na wnioskach z systemu legitymacja.com.pl,
- o jednostronny wydruk wniosków i zamówień zbiorczych - wnioski wydrukowane dwustronnie utrudniają nam pracę,
- o przesłanie zamówienia zbiorczego razem z wnioskami o wyd. legitymacji,
- o podpisane i opieczętowane zamówienia zbiorczego i wniosków o wyd. legitymacji,
- o wydrukowanie i przesłanie również anulowanych wniosków z adnotacją, że są one anulowane,
- aby wszystkie zdjęcia na wnioskach były kolorowe (nie sepia, nie czarnobiałe)
- aby wszystkie zdjęcia mieściły się w w obszarze przeznaczonym na przyklejenie zdjęcia (na wniosku jest prostokątąt, o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm),

- aby na wszystkich wnioskach były złożone lub wydrukowane wyraźne podpisy nauczycieli,
- aby wszystkie wnioski były potwierdzone podpisem przedstawiciela szkoły,
- aby wnioski lub zdjęcia nie były pogięte, zapaćkane lub zalane,
- żeby wszystkie podpisy i zdjęcia były czyste, czytelne, nie podrapane etc.,
- żeby w przypadku złożenia kilku zamówień, w celu obniżenia kosztów przesłać je razem, jedną przesyłką i żeby do każdego zamówienia w przesyłce były wszystkie wnioski o wyd. legitymacji (wnioski anulowane też proszę przesłać, ale z adnotacją, że ten wniosek jest anulowany) oraz koniecznie wszystkie zamówienia zbiorcze.

!!! Informujemy, że do zamówień gdzie wnioski i zamówienia zbiorcze zostały wydrukowane dwustronnie oraz do zamówień złożonych na wnioskach innych niż z systemu legitymacja.com.pl, od dnia 1 kwietnia 2022 doliczamy koszt dostosowania ww. zamówień do naszych procedur, o czym poinformujemy wcześniej telefonicznie lub mailowo.
 

 

 

  

12. Na wydrukowanych wnioskach należy przykleić kolorowe zdjęcia wszystkich nauczycieli (jeżeli wcześniej nie dodano ich elektronicznie) i wszyscy nauczyciele muszą złożyć własnoręcznie swoje podpisy (jeżeli wcześniej podpisy nauczycieli nie zostały dodane elektronicznie). Zdjęcia dobrze jest podpisać na odwrocie na wypadek gdyby odkleiły się od wniosku. Każdy wniosek należy potwierdzić podpisem i pieczęcią przedstawiciela placówki.  
Podpisy i zdjęcia dodane w formie elektronicznej będą już widoczne na wydrukowanych wnioskach.

Na wniosku nauczyciel akceptuje podpisem zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wyprodukowania dla niego legitymacji służbowej. 

   

13. Podpisane i opieczętowane wnioski oraz zamówienie zbiorcze proszę zapakować do koperty i wysłać do nas listem poleconym na adres: 
Micromedia, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 380 lok. 6. 

Po otrzymaniu gotowych legitymacji, dokonaj płatności przelewem na nasz rachunek bankowy (PKO BP 49102024010000010203355054) na podstawie otrzymanej faktury (dotyczy tylko placówek budżetowych). Klienci niebudżetowi - 100% przedpłata.

Przedpłaty należy dokonać przelewem na nasz rachunek bankowy PKO BP 49102024010000010203355054, podająć jako tytuł płatności numer zmówienia legitymacji widoczny na zamówieniu zbiorczym.

Czas realizacji zamówienia - do 28 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnych dokumentów.

W razie pytań i wątpliwości związanych z procesem zamawiania legitymacji służbowych nauczyciela dzwoń do nas pod numer 322 332 337.

 
Legitymacja.com.pl | 41-800 Zabrze | ul. Wolności 380/6
tel. 322 332 337 | faks 322 791 842 | email: kontakt@legitymacja.com.pl
Polecamy:  System wewnętrznego sprawdzenia łączy  System zarządzania dokumentami  Generowanie tekstu dla wyszukiwarki  Łukasz - prośba o wsparcie 1%